Nowe fraszki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fraszki — zgromadziliśmy 993 teksty.

Mioduszki

Nie mu­simy się do siebie kleić
i tak korespondujemy. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 08:13

Przy(roda)

Sa­mot­ny z natury
bzdury. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 23:10

Pójdźka

Nauka nie pójdzie w las
a poez­ja tak
zaszy­je się w podszyciu
ru­nie na runo
mecha­nicznie ułoży się do snu na mchu. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 22:24

Przemijanie

Siadła pszczółka na ka­liny kwiat
Był maj przek­witły for­sycje i bzy
Masz dziew­czę czter­dzieści lat
La­da roczek ut­ra­cisz ko­lory i ty
Nie wypłakuj księcia szko­da łez
Wy­bieraj z fe­raj­ny co za skle­pem jest 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 12:06

mąż zaufania

jak tu zaufać jed­ne­mu
jeżeli od­po­wiada każdemu 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2018, 14:55

Na rymy

Nauka nie pójdzie w las
a poez­ja tak. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2018, 10:04

Własna grupa

Od urodze­nia AB miał we krwi.
Powtórzy­li ba­dania i AA mu się śni. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 15 maja 2018, 20:13

zadłużeni

krótko
i nie na te­mat -
długi 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 11 maja 2018, 19:09

Ranny ptaszek

Ściany mają uszy
ręce, no­gi, mózg na ścianie
przez ot­warte ok­no
sączy się ranek

roz­darty drozd. 

fraszka
zebrała 7 fiszek • 8 maja 2018, 11:02

życie jak w kalejdoskopie

dalej
go kopie 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 5 maja 2018, 11:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:07$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Mioduszki

dzisiaj, 08:34fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te

dzisiaj, 08:32zofija sko­men­to­wał tek­st Z pa­miętni­ka wciąż niedo­rosłej.  

dzisiaj, 08:30zofija sko­men­to­wał tek­st Sto lat te­mu mniej [...]

dzisiaj, 08:23zofija do­dał no­wy tek­st Za Chi­ny lu­dowe nie [...]

dzisiaj, 08:19zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 08:16zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 08:13cyt.adela do­dał no­wy tek­st Mioduszki

dzisiaj, 05:49Loisentaz do­dał no­wy tek­st Oddech no­cy przy­wodzi na [...]

dzisiaj, 05:47Loisentaz do­dał no­wy tek­st Waltycja