Nowe fraszki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fraszki — zgromadziliśmy 913 tekstów.

Majówka

Jed­ni piją, drudzy spią, in­ni leżakują tyl­ko al­bo marzą, są ta­cy co się wi­dokówką wy­mieniają by­wa, że grają też coś nieliczni a tam­ci się modlą
te dni majówką się zwą i na­zywają wolnością 

fraszka • dzisiaj, 12:18

Na wiedźmę.

Białą ma­gią się parała,
jed­nak w jej rękach sczerniała. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 09:41

Na despotkę.

Chwy­ta za aortę
i mówi pier dolę. 

fraszka • dzisiaj, 01:40

Na dominanta.

On chodzi jak paw,
a wszys­cy strze­lają miny. 

fraszka
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 09:04

na niepogodę

Wciąż leje;
chcę bzów powąchać
strącić kil­ka krop­li na twarz
a ty tkwisz we mnie i mówisz że
dob­rze ci i nig­dzie się nie ruszysz. 

fraszka • wczoraj, 08:30

Człowiek też sztuka

Gdzie sztu­ka nad sztuką wzięła górę,
le­ci audyc­ja fu­jarą i piórem...

de­dyko­wane Cytatom.info 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 27 kwietnia 2017, 15:37

Epitafium dla współczesnej Wandy

Tu leży zma­nipu­lowa­na Wanda
We łbie po­mie­szała jej propaganda
Uległa tęczo­wo - li­beral­nej wizji
Umierała wol­no tru­ta ja­dem niemiec­kich telewizji 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 27 kwietnia 2017, 09:40

Zakaz wjazdu dla rowerów z jednym pedałem

Je­den chciał dru­giego roz­pa­lić na sianie,
ale dru­gi wo­lał so­bie po­leżeć na zielo­nej trawie. 

fraszka
zebrała 12 fiszek • 26 kwietnia 2017, 20:08

Epitafium dla wyścigówki

Tu leży która diako­na z se­mina­rium wywabiła
Do Niemiec gdzie z Tur­kiem mu ro­gi przyprawiła
Te­mu zaś z An­ty­lem Ho­len­der­skim się puściła
Wstyd ryć w gra­nicie że ta ścigówka Polką była 

fraszka • 26 kwietnia 2017, 16:03

Paździoszek

Pe­wien ma­larz z bra­ku ko­biece­go ciepła
marzył o by­cie listonosza
a, że od natłoku marzeń ręka mu cierpła
stanęło mu na tym,
że ozo­rem wrzu­cał cudze śmieci do włas­ne­go kosza. 

fraszka
zebrała 21 fiszek • 24 kwietnia 2017, 20:24
Aktywność

dzisiaj, 12:26Salomon sko­men­to­wał tek­st poezję gwałci się piórem

dzisiaj, 11:52stepbyson sko­men­to­wał tek­st Przemaluj swój dom, będzie [...]

dzisiaj, 11:33[...] sko­men­to­wał tek­st poezję gwałci się piórem

dzisiaj, 11:30Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zostawił mnie na pas­twę [...]

dzisiaj, 11:24adamantine sko­men­to­wał tek­st poezję gwałci się piórem

dzisiaj, 11:23[...] sko­men­to­wał tek­st poezję gwałci się piórem

dzisiaj, 11:22adamantine sko­men­to­wał tek­st poezję gwałci się piórem

dzisiaj, 11:21[...] sko­men­to­wał tek­st poezję gwałci się piórem

dzisiaj, 11:01adamantine sko­men­to­wał tek­st poezję gwałci się piórem

dzisiaj, 10:35Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia