Nowe fraszki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fraszki — zgromadziliśmy 1091 tekstów.

koniec roku

ma­mo dzi­siaj w szkole
porządnie się wkurzyłem

co ta­kiego się stało?

mieliśmy oce­nić zacho­wanie kolegów

ale to chy­ba nic trudnego

nor­malnie to nie
ale jest ta­ka jed­na dziewczynka
że kiedy zo­baczyłem jej nazwisko
to się zdziwiłem

że jest tak cicho

i jak ja ją mam ocenić
kiedy na­wet nie wiem
czy ona jest w klasie
z na­mi czy nie

*ga­tunek: fraszka filozoficzna 

fraszka
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 12:00

świetlik

ma­mo świet­li­ki w dzień
są kom­plet­nie zielone

no nie wiem
chy­ba przesadzasz

przyj­rzyj się
dokładnie

*ga­tunek: fraszka filozoficzna 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 08:49

kryty ka(cper)

jes­tem za sta­ry na lizaka
tym bardziej
na klapsa 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 15 czerwca 2019, 19:02

polityka

nie jednemu
głosy
dęba stają 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 15 czerwca 2019, 18:01

kry słowne

lód
lu­dowi równy 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 15 czerwca 2019, 17:43

żona czy matka

zap­ro­wadziła Ja­sia do przedszkola
zdradziły go zakola 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 15 czerwca 2019, 17:40

Odporność

At­mosfe­ra nie udziela mi się
Mam zbyt przy­jem­ny klimat
B) 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 14 czerwca 2019, 21:50

organy niemocy

par
lament 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 13 czerwca 2019, 20:13

List

zos­ta­wiliśmy przeszłość
nie ma­my przyszłości
naj­lep­szy moment

wspólnik 

fraszka • 12 czerwca 2019, 13:00

Studętka

Zaliczyła
co miala zaliczyć 

fraszka • 11 czerwca 2019, 23:12
Aktywność

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]