Nowe fraszki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fraszki — zgromadziliśmy 913 tekstów.

fraszka o paździerzu

połknęła lwa
Tołstoja
wypluła
kok­tajl Mołotowa 

fraszka
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:22

Na ss many

Choćby i wyr­wać spod ziemi
by­le by było czym gwiaz­dorzyć na fo­rum

in­sp SS many 

fraszka
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 10:06

na stepy szerokie

Dziel­ny ry­cerz tak często wal­czył z wib­ra­torem
że aż mu mała czar­na sza­bel­ka
zag­ro­ziła roz­wo­dem

in­sp Ra­dio Z 

fraszka • przedwczoraj, 10:23

Na wyrocznię

Tak na prawdę to ra­zem z dziećmi po­kuto­waliśmy za grzechy tej dur­nej górki niepo­hamo­wanej w wyuz­da­niu
nie­chaj te­raz po­kutu­je sa­ma za siebie
za to że ma­nipu­lowała zakonnikami [...] — czytaj całość

fraszka • 19 sierpnia 2017, 18:57

krokodyle łzy

na­pisz mi choć jed­no słowo
dogłębnie
żebym miała ja­kiś powód
gdy cierpię 

fraszka
zebrała 6 fiszek • 14 sierpnia 2017, 22:52

"Dobra kucharka"...

... i na plaży, smaży... 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 14 sierpnia 2017, 14:22

Fraszka o oszczędnym gospodarzu domu

Pieniądze od eme­ryt­ki już zebrane

za które jej włas­na noga
zos­tała połama­na
jeszcze tyl­ko chod­nik
wy­pada poszerzyć
aby mogła się

na nim
jej al­terna­tywa
wo­zić
czy­li wózek in­wa­lidzki
od której się do­dat­ko­wo
po­bie­rze ha­racz pod unij­ny wymóg
na pomost 

fraszka • 14 sierpnia 2017, 07:16

światło

w przeciwnym
kierunku

dob­rze

się
rzuca
 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 21:36

mam wszystko w dobie

budzą mnie ran­ne ptaki
jak ry­ba zdrowe

i pies
nie ogrodnik

na śniada­nie czar­ny mag
czar­ny kawior
czar­na kawa

czar­na rze­pa na czar­ne włosy
czar­ne myśli
bo czar­ny cha­rak­ter wy­maga otoczki


sa­mot­ność to jest
jak ściany mają uszy
a w ludziach nie ma oparcia

samotność [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 3 fiszki • 13 sierpnia 2017, 00:16

głupi

miał ją na widelcu
a poszedł po noże 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 7 sierpnia 2017, 20:29
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 21:10chrupcia sko­men­to­wał tek­st To pil­ne

dzisiaj, 21:09Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 21:09lizzie sko­men­to­wał tek­st miłość jest po­kur.wiona ale [...]

dzisiaj, 21:07Pankreator sko­men­to­wał tek­st miłość jest po­kur.wiona ale [...]

dzisiaj, 21:05lizzie sko­men­to­wał tek­st miłość jest po­kur.wiona ale [...]

dzisiaj, 21:04Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Śmierć le­gen­dy

dzisiaj, 21:00Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:57Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:52Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:51Pankreator sko­men­to­wał tek­st To pil­ne