Nowe fraszki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fraszki — zgromadziliśmy 1046 tekstów.

babka lancetowata

młoda bab­ka ...
naj­lep­sza na rany 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 20 września 2018, 16:51

* * *

Ależ mam szczęście.
Szko­da, że do pecha najczęściej.. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 17 września 2018, 06:56

caf fee

za­mula umysł !
to za mało?
oczyszcza ciało 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 16 września 2018, 07:29

głowa do góry Lilia

już
puszczam oczko 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 11 września 2018, 09:18

pot dywan

jak masz w do­mu 'Franię'
nie w głowie ci sprzątanie 

fraszka • 11 września 2018, 09:01

probLem?

no
scien­ce fiction

dedyk.Lili 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 11 września 2018, 08:57

Fraszka na smak Okrasy

Cyt­ry­na i miód
Cza­sami zmienić by mógł
Kaczka, wołowi­na i łosoś
Połamał język so­bie gość

Czy jadł to kiedyś ktoś?


Odtwórz  

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 8 września 2018, 16:37

Fraszka na smutność poniedziałku

Nic tak nie prze­mienia po­nie­działku w cud
Niż gdy świ­tem lu­du Two­jego gorący lód 

fraszka • 6 września 2018, 08:11

Fraszka na tradycyjną kolej rzeczy

W noc poślubną o piątej pięćdziesiąt siedem
Do­wie­dział się że żona ma w us­tach Eden
Choć po­tem się zas­ta­nowił i krzyknął wow
A skąd mo­ja połowi­ca ta­kie sztuczki zna 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2018, 08:07

Fraszka na postęp

Miałem dziesięć lat jak poz­nałem pa­tykiem pi­sany smak
Miał dziesięć lat gdy po do­palaczu życiu po­wie­dział pas 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2018, 07:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:22cyt.adela do­dał no­wy tek­st Między zna­kami

wczoraj, 22:43funeralofheart do­dał no­wy tek­st Zawsze będę o krok, [...]

wczoraj, 22:35kirke13 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

wczoraj, 22:20kirke13 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

wczoraj, 22:11yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st Siedzi obok mnie w [...]

wczoraj, 22:04yestem sko­men­to­wał tek­st Wiersze ba­dam z no­sem [...]

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st początkiem jest mat­ka, końcem [...]