Nowe fraszki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane fraszki — zgromadziliśmy 1048 tekstów.

autoportret

tata 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 13:46

Program Freeco Life 2019

Co każdy człowiek w cy­wili­zowa­nym kra­ju po­winien mieć za darmo:
1. Dar­mo­wy dostęp do but­li z czys­tym po­wiet­rzem obsługi­wany przez profesjonalistkę.
2. Je­den boche­nek chle­ba raz dzien­nie może być lek­ko czer­stwy by­le nie jak [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 30 grudnia 2018, 17:28

oni

pop­ra­wił ja­kość życia - uciekł w wizję
średnik
za dużo ga­dała - stra­ciła głos 

fraszka • 30 grudnia 2018, 10:11

święta od kuchni

fi­ga z makiem
z liściem laurowym
a nie
fi­gowym ? 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 26 grudnia 2018, 14:54

mag, ja, świąd

ob­sy­pany
prezentami
dra­pię się po głowie
jedną szuf­ladkę otworzę
a inną zam­knę w pokorze 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 25 grudnia 2018, 20:21

Baba wójt

Wier­szyk na­pisałem dla przy­jaciółki która właśnie zos­tała bur­mis­trzem –wójtem .

Z lek­ka wol­no by ogarnąć

wnet przyśpie­szyć nie za mocno

po­tem szyb­ciej na­wet raźno

dar­mozjadów z życiem pog­nać

na­wet ciągać się po sądach

i nie ugiąć przed szczekaczką

tak pro­wadzić i zarządzać

by równiut­ko poustawiać

I do czys­ta tam posprzątać

jedną ręką dzierżyć berło

drugą trzy­mać ich za gardło 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 23 listopada 2018, 10:20

Fraszka na polonistkę

Słysze­liśta cho­py wszelkie
Jak zdo­być ko­biece serce?
Po­noć me­toda z sa­mej Francyji
Ta­ka że dziołcha za­wiśnie Ci na szyji
Po­noć to zrychto­wały pro­feso­ry z Paryża
Mówią i go­dają, że ważna jest pisanina
Ależ nie ta­ko, by­le jako
Tyl­ko ta­ko ład­no, ta­ko gładko
Ta­ko z or­togra­fiją zaznano
I o gra­maty­ce nie za­pomi­naj­ta
W dob­rem pi­saniu nauki pobierajta
Wten­czas piórem z łatwością
Niewieście każde Waszym będzie
I ka­lig­ra­fiją swą zacną do sy­pial­ni zaciągniecie

Odtwórz  

fraszka • 22 listopada 2018, 19:48

Krótka rozmowa o chęci większej niż możliwości

-Jak­bym się położył
było by mi lepiej
-Prze­cież już leżysz
-Położyłbym się bardziej 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 26 października 2018, 23:20

Krótka rozmowa o rybaku i nadziei

Łowił ry­bak ry­by w rzece
wtem przechodzień tak mu rzecze
- Na co łowisz?
- Na os­try kijek.
- I da się na to złowić ukleję?
- Pocze­kamy, a nóż się nadzieje. 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 26 października 2018, 23:13

bomba energetyczna

zdro­we danie
dzi­ka Róża i granat
na śniadanie 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 3 października 2018, 10:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 02:32stepbyson sko­men­to­wał tek­st Gdy gołąb cier­pi, mil­czy.  

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa